1Hukuk Fakültesi mezunu, avukatlık stajını yapmış olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre atanmış olmak.
2Kendine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.
3Ankara Üniversitesi Rektörlüğü leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde vekil sıfatıyla Üniversiteyi temsil etmek.
4Ankara Üniversitesi Rektörlüğü leh ve aleyhine açılan dava ve icra takipleri takip etmek.
5Görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliği geliştirmek.
6İdare tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak.
7Hukuk alanındaki gelişmelerle ilgili seminer, konferansları ve mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek.
8Rektörlük ve diğer birimlerde yürütülen soruşturmalara katkıda bulunmak.
9Rektörlük ve diğer birimlerde oluşan hukuki sorunlarla ilgili görüş vermek.
10Görevli bulunduğu birim ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
11Hukuk Müşavirinin vereceği diğer işleri yapmak.